”Ingenting” – hur Nior, Femmor och Fyror bidrar med utrymme, tomhet och stillhet