Extatisk sammansmältning eller självutplånande osynlighet? Vad är vad hos Nior?