Varför ska jag arbeta med alla nivåer, om nu poängen är att anpassa arbetet till den där man befinner sig?