”Vara en typ” — om äkthet, utveckling och den du verkligen är