Hjärtats betydelse i inre arbete – medkänsla, acceptans och plats att vara du