Den verkliga innebörden i ”positivitet” när det gäller Sjuor, Nior och Tvåor