Är ”positivitet” i själva verket ett sätt att bypassa smärta, olust eller negativitet?