Enneagrambloggen – reflektioner om balans, Enneagrammet och inre utveckling