Den adaptiva instinkten — relaterande och ömsesidighet