Den självbevarande instinkten — överlevnad och underhåll