Den kompetenta gruppen — ”Nu ser vi rationellt på det här”